Over ons


Een deel van het bestuur, van links naar rechts: Willem Smit (CDJA), Josta van Brouwershaven (Jonge Democraten), Stijn Jansen (Jonge Socialisten), Chantal Gielen (PINK!) en Roy van Run (JOVD)

De PolitiekFabriek Utrecht (PFU) is een stichting die is opgericht met acht politieke jongerenorganisaties (pjo’s) in Utrecht. Een van de belangrijkste taken van een pjo is jongeren politiek bewuster maken. We merken dat jongeren die studeren makkelijker de weg vinden naar een pjo dan bijvoorbeeld middelbare scholieren of mbo’ers. Dat vinden wij zonde en werken daarom hard samen om de jongeren te benaderen die de pjo’s los van elkaar niet kunnen bereiken.

Algemeen
De PFU is een vertegenwoordigingsorgaan van acht Utrechtse Politieke jongerenorganisaties. Het is een neutraal platform waarbinnen deze deelnemende partijen activiteiten organiseren die bijdragen aan het bereiken van hun gemeenschappelijke doel(en).  Deze activiteiten komen voort uit een gezamenlijk opgestelde visie en missie.

Visie
De PFU wil zoveel mogelijk Utrechtse jongeren betrekken bij politiek en actuele maatschappelijke vraagstukken. Wij geloven dat dit van groot belang is voor de cohesie in een samenleving en een voorwaarde om in de toekomst beter politiek te kunnen bedrijven. Maar voor een toename van hun maatschappelijke betrokkenheid moeten jongeren niet alleen weten wat er speelt, maar zich er ook van bewust zijn volwaardig deelnemer te zijn aan de maatschappij. Vaak moet dit verantwoordelijkheidsbesef nog worden gekweekt. Goede voorlichting is hierin een belangrijke factor. Jongeren moeten dus eerst gaan voelen waarom het waardevol is om ook zelf ideeën in te brengen of mee te denken. Volgende stap is dat zij daadwerkelijk overgaan tot nadenken over hoe zij op individueel niveau van betekenis kunnen zijn voor de stad. En omdat het gevoel politieke kleur te moeten bekennen – of politiek op zichzelf – soms wat afschrikt, denken wij dat een neutraal platform als de PFU in dit proces een passende eerste trigger is.   

Missie
De PFU vindt het belangrijk om zoveel mogelijk Utrechtse jongeren te bereiken. Wij streven daarom naar een zo hoog mogelijke opkomst bij activiteiten. Tot nu toe bleek het vaak lastig om de meerwaarde van jongerenpolitiek aan te tonen. Dit verhaal moet dus beter worden verteld en het gesprek erover vaker worden aangegaan. Dit zal gebeuren  middels activiteiten waar jongeren kunnen kennismaken met verschillende visies op mens en maatschappij, waar hun stem wordt gehoord, samenwerking eenvoudig kan opbloeien, en waar zij mogelijkheden krijgen tot zelfontplooiing. Wij willen de PFU laten uitgroeien tot een inspirerende, laagdrempelige ontmoetingsplek. Een plek waar gemeenschappelijke doelen centraal staan en politieke verschillen komen te vervallen.

Klik hier voor meer informatie over onze activiteiten!

Voor meer informatie over onze structuur zie het HR.

Woordvoerders:
Josta van Brouwershaven
Chantal Gielen
politiekfabriek@gmail.com
© 2021 All rights reserved.