Jonge Socialisten

De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) is de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie binnen de Partij van de Arbeid. De JS telt ruim 2200 leden, waarvan een groot aantal een actieve bijdrage levert aan het reilen en zeilen binnen de politieke jongerenvereniging. Ben je geïnteresseerd in de JS of wil je lid worden, klik dan hier.

De Jonge Socialisten zijn een politieke jongerenorganisatie, die duidelijk wil maken dat jong zijn en je met politiek bezig houden heel goed samen kan gaan. Want politiek is niet iets van duffe grijze muizen die in Den Haag zitten te praten over zaken ver weg van huis, te oninteressant om je druk over te maken. Politiek gaat over de dingen die jou aangaan en bezig houden, en wat belangrijker is: jij kunt er zelf invloed op hebben.

Veel zaken zijn nog slecht geregeld voor jongeren. Vaak worden jongeren apart behandeld en hebben zij minder rechten dan ouderen. Jongeren verdienen meestal minder dan ouderen, mogen vaak niet meebeslissen op school en zijn door slechte voorzieningen lang afhankelijk van ouders of verzorgers en zo kunnen we nog wel even doorgaan...

De Jonge Socialisten willen in eerste instantie jonge mensen voor politiek interesseren en ze stimuleren om zich een zelfstandige en kritische mening te vormen over allerhande politieke aangelegenheden. De JS organiseert jongeren om samen voor een rechtvaardige maatschappij te vechten. Daarbij proberen we op te komen voor de belangen van alle jongeren, of ze nu zwart, wit of geel zijn, scholier, student of werkend, werkloos of woningzoekend.

Dit kan bijvoorbeeld door het voeren van acties en door te zorgen dat je op die plaatsen bent waar de beslissingen genomen worden. De belangrijkste aandachtspunten voor de Jonge Socialisten zijn goed en toegankelijk onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en milieu.

Wil je weten hoe de Jonge Socialisten denken over een bepaald onderwerp, of wat er over dat onderwerp gezegd is? Kijk dan eens bij onze standpunten.

 

Contactpersoon: Kiki Lemmens

Kiki.koenen@hotmail.com

Woordvoerders:
Josta van Brouwershaven
Chantal Gielen
politiekfabriek@gmail.com
© 2021 All rights reserved.