CDJA

Het CDJA Utrecht is de jongerenafdeling van het CDA. Wij organiseren maandelijks een tweetal vaste activiteiten: een Politiek Café en de CDJA Sprekersacademie. Aan de hand van de aansprekende gasten die wij hiervoor uitnodigen, ontstaat er een mix van diepgang én sfeer, van vorm én inhoud. Meedraaien of langskomen bij het CDJA betekent niet alleen dat je zelf meer feeling krijgt met thema’s die spelen in de stad Utrecht en in ons land, maar ook iets opsteekt van elkaar, en zo kunt groeien als mens en als ‘professional’.

Een goed voorbeeld hiervan is de CDJA Sprekersacademie, een ontmoetingsplaats voor jonge mensen die geïnteresseerd zijn in spreken voor groepen. Als deelnemer wordt je door experts getraind zelf een betere verteller te worden. Een kunst op zich. Na een prikkelende inleiding, ga je hier vervolgens met elkaar in subgroepjes mee aan de slag. Het idee achter de CDJA Sprekersacademie is dat een krachtig, oprecht en authentiek verhaal goede dingen in mensen naar boven haalt.

Waardevol, want basis van de christendemocratie is de manier waarop we de mens zien. Ieder mens heeft zijn eigen talenten gekregen. Daar hoort ook de verantwoordelijkheid bij om deze talenten zo goed mogelijk te gebruiken en hierin eigen keuzes te kunnen maken. Deze verantwoordelijkheid wordt niet opgelegd vanuit de overheid maar komt vanuit mensen zelf. Een mens leeft namelijk niet alleen, maar samen, bijvoorbeeld in gezinnen, wijken en steden. We zijn geen losstaande individuen maar met elkaar verbonden. Mensen en hun talenten komen het beste tot hun recht wanneer ze worden ingezet voor en met anderen. Als CDJA Utrecht ontwikkelen wij activiteiten die hieraan bijdragen.

 

Contactpersoon: Nander Bras

nander.bras@live.nl

Woordvoerders:
Josta van Brouwershaven
Chantal Gielen
politiekfabriek@gmail.com
© 2021 All rights reserved.